Firma na predaj

Firma na predaj

Firma na predaj je určená pre podnikateľov, ktorí sú odhodlaní vykonávať podnikateľskú činnosť a nemajú záujem zaoberať sa administratívnymi a právnymi úkonmi, ktoré predchádzajú zápisu firmy do obchodného registra. Pred týmto požadovaným úkonom je možné zmeniť mnohé už existujúce údaje spoločnosti, ktoré vypovedajú o jej umiestnení a zameraní. Po odsúhlasení a potvrdení všetkých potrebných údajov, dochádza k samotnému zápisu firmy do obchodného registra.

Predaj firmy platca dph je označenie pre firmu pripravenú na predaj, ktorá je registrovaná ako platca dane z pridanej hodnoty. Môže dosahovať určitú výšku obratu za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a z toho jej vyplýva daňová povinnosť, registrovať sa na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Registrácia môže byť aj dobrovoľná, to je ten druhý prípad, kedy nie je daná zákonom a podnikateľ sa rozhodne na základe jemu známych dôvodov a faktov, firmu registrovať ako platca dane z pridanej hodnoty.

podnikanie

Spoločnosti, ktorá je platcom dane z pridanej hodnoty, vyplývajú z danej pozície určité povinnosti ako je podanie daňového priznania každý rok k poslednému marcovému dňu. Účtovníctvo a dane majú na starosti osoby alebo spoločnosti oprávnené pre vykonávanie tejto činnosti, ktorá si vyžaduje potrebné znalosti, vedomosti, prax.

firma na predaj

Pri výkone jednotlivých úkonov a spolupráci s daňovým úradom sa vyžaduje presnosť, dochvíľnosť a odbornosť. Ak vám to váš rozsah a kompetencie nedovoľujú, neváhajte osloviť odborníkov pre danú oblasť, ktorí vám radi pomôžu so spravovaním účtovníctva a daní vo vašej spoločnosti. Odvedú za vás všetku potrebnú dokumentáciu, vyriešia problémy a nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pracujú s plným nasadením a spoľahlivo, takže si môžete byť viac ako istí, že ste v tých správnych rukách. Vyriešia problémy a nezrovnalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť.