Zmeňte budúcnosť k lepšiemu s Schoeller Allibert

Výroba chemikálií a plastov prispieva k celosvetovým emisiám skleníkových plynov a deštrukcii životného prostredia. V dnešnej dobe je neudržateľná spotreba plastov a ich vyhadzovanie po jednom použití. Spoločnosť Schoeller Allibert sa zaviazala k ekologickému prístupu a znižovaniu emisií plastov počas Net Zero Week. Spoločnosť Schoeller Allibert sa snaží o zmenu tohto negatívneho trendu. Naše plastové vratné prepravné kontajnery sú navrhnuté na opakované použitie, čo znižuje vstup nových plastov do dodávateľského reťazca. Každá tona týchto plastových kontajnerov odstráni štyri tony odpadu, čím výrazne prispieva k udržateľnosti.

recyklácia

Ako pomáhame znižovať znečistenie Schoellerallibert.com? Prevencia vzniku odpadu je prioritou. Znižovanie spotreby plastov a ich dlhodobé opätovné použitie majú výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie. Spoločne s tým, recyklácia plastových obalov zabezpečuje udržateľné zdroje pre priemyselné odvetvia. Schoeller Allibert má ambiciózne ciele. Do roku 2035 chceme znížiť emisie v porovnaní s rokom 2020 a do roku 2050 sa stať plne cirkulárnymi. Naša snaha o udržateľnosť je výzvou pre ostatné podniky, aby sa k nám pripojili na ceste k udržateľnej budúcnosti.

zelená budúcnosť

Sme presvedčení, že môžeme urobiť viac. Snažíme sa uľahčiť proces recyklácie našim zákazníkom. Pomocou technológií, ako je SmartLink na sledovanie a opätovné použitie obalov a programu spätného výkupu, ktorý umožňuje recykláciu použitých plastových kontajnerov, sa snažíme vytvoriť udržateľný systém. Net Zero Week 2023 je príležitosťou upriamiť pozornosť na problém emisií plastového odpadu a podniky povzbudiť k ekologickejším krokom. Schoeller Allibert je pripravený zmeniť smer vývoja a prispieť k udržateľnejšiemu svetu. Ak chcete vedieť viac o našich udržateľných riešeniach a ambicióznych cieľoch, nájdete viac informácií v našej správe o udržateľnosti. Zmeňme spolu budúcnosť k lepšiemu.