Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti sa spája s istými úkonmi, ktoré je potrebné dodržať. Ak sa na to vyslovene necítite, poradíme vám ako na to. Môžete využiť naše sprostredkovateľské služby a zaobstarať si už hotovú spoločnosť so všetkým potrebným, ktorá je pripravená na okamžitý štart v podnikaní. Podnikajte v akomkoľvek odvetví, splňte si vaše sny a predstavy o vašom pracovnom pôsobení a poďte do toho s nami.

myslite na všetko

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa vyznačuje istými špecifickými znakmi, ktoré je potrebné dodržať, aby daná spoločnosť zapadala do systému a legislatívy v našej krajine. Vyznačuje sa konateľom a spoločníkmi, môže pozostávať z jedného až päťdesiatich členov. Tiež je nevyhnutné vytvoriť základné imanie v istej požadovanej výške. Každý spoločník, ktorý prispeje do spoločnosti istým vkladom, vytvára obchodný podiel, ktorý vypovedá o miere jeho právomoci v danej spoločnosti.

Účtovanie založenia sro sa nevyhne istým štandardným postupom, ktoré stanovuje príslušný zákon. V založenej spoločnosti, ktorá je zapísaná do obchodného registra, sa otvárajú jednotlivé účty a každá transakcia je zaznamenávaná na príslušných účtoch. Takýmto spôsobom s náležitou znalosťou sa vedie účtovníctvo v spoločnosti.

účtovanie

Naša spoločnosť sa okrem iného venuje aj účtovným a daňový službám. Spoločnosti, ktoré nájdete v našej databáze firiem a ktoré sú určené na predaj, sa vyznačujú istými údajmi o danej firmy a jej pôsobení. Tieto údaje si môžete zmeniť a prispôsobiť vlastným požiadavkám. Všetky zmeny sa uvádzajú do obchodného registra. Môžete si vybrať spoločnosť, ktorá nikdy nepodnikala alebo spoločnosť, ktorá sa už podnikateľským aktivitám venovala, takže má istú históriu a účtovné záznamy, ktoré prešli kontrolou. Niektoré spoločnosti sú registrované ako platcovia dane z pridanej hodnoty, čo so sebou prináša isté výhody. V takomto prípade máte možnosť znížiť základ dane o odpočítateľné položky a požiadať o vrátenie danej čiastky.