Založenie občianskeho združenia nie je zložité

Založenie občianskeho združenia nie je zložité

Dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre založenie občianskeho združenia je napríklad fakt, že jeho zakladanie sprevádza pomerne nenáročný proces. Tento proces jeho vzniku si navyše nevyžaduje žiadne zvlášť náročné požiadavky, napríklad nie je pri ňom potrebné preukazovať sa sídlom združenia, nie je potrebný tak ani súhlas majiteľa nehnuteľnosti na zápis konkrétnej adresy k sídlu, čo je napríklad sympatický rozdiel oproti zakladaniu spoločnosti s ručením obmedzeným.

Dokument, pero

Proces zakladania pri občianskom združení je celkovo praktickejší ako z administratívneho, tak v podstate aj finančného hľadiska. Najdôležitejším bodom tu je vlastne potreba spísať konkrétne body, ustanovenia a ciele, kvôli ktorým takéto združenie vzniklo. Následne sa pošle návrh na jeho zaregistrovanie. Návrh sa odosiela ma Ministerstvo vnútra SR, ktoré následne rozhodne o jeho platnosti/platnej registrácii.

  • Z tohto dôvodu nesmú byť stanovy združenia politicky či inak nekorektné. Ich program nesmie utláčať ľudské práva a cieľom býva primárne verejnoprospešná činnosť.

Tu sa vlastne dostávame k ďalšej výhode zakladania OZ. Je pri ňom totiž pomerne široký výber predmetov záujmu a mnohé z potenciálnych cieľov môžu byť schválené. Ako už odznelo, stanovy tu mávajú primárne verejnoprospešný charakter. A pod tým si dokážeme predstaviť veľa iniciatívnych aktivít. Spomeňme napríklad ochranu a podporu pamiatok a kultúry, prípadne podporu vzdelania obyvateľstva v určitej oblasti, projekt na ochranu okolitej prírody, atď.

Pod vzniknutým občianskym združením sa potom právoplatne môžu združovať občania so spoločným cieľom. OZ bude takisto pravdepodobne získať príjmy alebo aj členské príspevky na podporu stanovených cieľov.

Dane, dokumenty

  • Na príjmy, ktoré súvisia s podporou predmetu združenia, sa potom nevzťahujú dane.

Z tohto dôvodu sa OZ tiež nemusí zaregistrovať na daňovom úrade ako platca DPH. Teda za predpokladu, ak chce dosahovať iba príjmy zo, resp. na podporu svojej uvedenej činnosti.